Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedla Domów Jednorodzinnych" powołana przez zebranie założycielskie 28.11.1974 roku, jest spadkobiercą przedwojennych tradycji spółdzielczości w Polsce. Spółdzielnia nasza jest następcą prawnym "Towarzystwa Osiedli Urzędniczych", które powstało w czerwcu 1921 roku. Towarzystwo to zakupiło tereny wsi podkrakowskiej - Wola Justowska i na tych terenach organizowało budowy domków jednorodzinnych dla urzędników krakowskich. Obecnie Wola Justowska, już dzielnica Krakowa, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów mieszkaniowych. Ekskluzywna, zabudowana domami jednorodzinnymi o charakterze willowym, otoczona terenami zielonymi - Las Wolski z ogrodem zoologicznym, Błonia Krakowskie, Park Decjusza - jest wspaniałym miejscem do zamieszkania. Brak przemysłu i niewielka odległość od centrum Krakowa (4 km od Rynku Głównego) powodują, że mieszkania w tej dzielnicy są bardzo poszukiwane, tym bardziej, że wolnych terenów do zabudowy pozostało już niewiele.

Spółdzielnia "ODJ" rozpoczęła swoje inwestowanie po 1974 roku od budowy osiedla Widok-Zarzecze położonego przy ul. Wiedeńskiej w Krakowie, a następnie rozpoczęła budowę Osiedle Sarnie Uroczysko przy ul. Królowej Jadwigi; Realizacja etapami w latach 1977-88 osiedli przy ul. Działkowej, Dobrego Pasterza i Heltmana.  W  roku   1977   rozpoczęła   budowę  I   etapu os. Sarnie Uroczysko - Wola Justowska przy ul. Królowej Jadwigi, a rok później osiedle przy al. Panieńskie Skały/Nitscha. Łącznie do 1991 roku Przekazanych zostało do zamieszkania 285 domów jednorodzinnych oraz 7 segmentów wielorodzinnych. Spółdzielnia przy budowanych osiedlach mieszkaniowych budowała również pawilony handlowe - przy ul. Siemomysła o powierzchni 396 m2, oraz na os. Widok-Zarzecze o powierzchni 686 m2. 

W 1991 roku, na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni, ze struktur Spółdzielni "ODJ" wydzieliło się dziewięć osiedli, tworząc własne Spółdzielnie eksploatacyjne. Przy SM "ODJ" pozostały osiedla na Woli Justowskiej - Sarnie Uroczysko i Panieńskie Skały. Na skutek zmian rynkowych w 1988 roku, Spółdzielnia zlikwidowała własny Zakład Budowlany oraz bazę magazynowo-warsztatową, reorganizując prace inwestycyjne - przejście na system inwestorski zlecający roboty obcym firmom.

Wszystkie inwestycje Spółdzielni były i są prowadzone na atrakcyjnych terenach, będących własnością Spółdzielni, uzbrojonych, z bardzo dobrą komunikacją z centrum Krakowa, w otoczeniu niskiej zabudowy jedno lub wielorodzinnej i terenów zielonych. Staramy się aby nasi członkowie mieli możliwość zamieszkania w spokojnych, czystych, nowoczesnych osiedlach, w prestiżowych dzielnicach Krakowa, w miejscach do których wraca się po pracy z przyjemnością.
Realizacje Aktualności Kontakt
Strona główna

STATUT SM ODJ - uchwalony przez Walne Zgromadzenie 06.02.2012 r.
(Statut - plik .pdf )

Regulamin Walnego Zgromadzenia SM ODJ uchwalony 29.06.2009 r.
(pobierz )

Pełnomocnictwo na WZ 2019 - zasady regulaminowe + wzór obowiązujący
(pobierz )

Regulamin Rady Nadzorczej SM ODJ uchwalony 29.06.2009 r.
(pobierz )

Regulamin przyjęć w poczet członków: (Pobierz regulamin)

Regulamin Remontów: (Pobierz regulamin)

Regulamin zasad tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego (Pobierz regulamin)

Zasady składowania oraz wywozu odpadów komunalnych z zasobów zarządzanych przez podmioty w tym przez SM „ODJ” w Krakowie (Pobierz regulamin)

Regulamin rozliczania gospodarki zasobami mieszkaniowymi: (Pobierz regulamin)

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne: (Pobierz regulamin)

Regulamin kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów: (Pobierz regulamin)

Regulamin Porządku Domowego:
(Pobierz regulamin)

Regulamin Rozliczania Kosztów Odpadów:
(Pobierz regulamin)

Regulamin Udzielania Zamówień:
(regulamin.pdf)

Regulamin Komisji rewizyjnej:
(RKRew.pdf)

Regulamin Komisji Remontowej:
(RKR.pdf)

Regulamin Pracy Zarządu:
(RPZ.pdf)

Regulamin Komisji Inwestycyjnej:
(RKI.pdf)

Regulamin zasad ochrony danych osobowych w SM ODJ:
(pobierz)

Polityka Bezpieczeństwa Danych:
(pobierz)

Regulamin ochrony danych osobowych:
(pobierz)

Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "ODJ":
(pobierz)

Regulamin terenu sportowo-rekreacyjnego SM ODJ:
(pobierz)