OSIEDLE WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. NAD ZALEWEM


    Teren, na którym jest zlokalizowany zespół 7 jednorodzinnych domów mieszkalnych znajduje się w Krakowie na Woli Justowskiej u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Nad Zalewem.

    Plan zagospodarowania tego małego osiedla obejmuje lokalizację 3 domów w południowej części terenu i 4 domów w części północnej.

    Obsługę komunikacyjną zespołu budynków zaprojektowano w oparciu o przewidzianą zapisem planu ogólnego ulicę lokalną, łączącą się z ulicą Nad Zalewem.

    Dla każdej z grup budynków zrealizowano na terenie objętym inwestycją ciąg pieszo jezdny o szerokości 4.0 m, łączący się z projektowaną ulicą lokalną, przy czym dla grupy południowej będzie on przebiegał wzdłuż zachodniej granicy terenu, a dla grupy północnej wzdłuż granicy wschodniej.
 

Całość inwestycji ukończono w 2005 r.
 

 

Spółdzielnia ukończyła realizację następujących inwestycji:


- osiedle domów wielo i jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną przy ul. Siemomysła - ukończono i przekazano hipotecznie w latach 1998 - 2000.

- dwa domy wielorodzinne z infrastrukturą techniczną ( razem 11 mieszkań ) przy ul. Raciborskiego 4 - ukończono w latach 1994 - 1995; lokale przekazano hipotecznie zgodnie z ustawą z 2000r.

- cztery domy wielorodzinne z infrastrukturą techniczną ( razem 10 mieszkań ) przy ul. Królowej Jadwigi - ukończono w 2000r.

- pięć domów jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną przy ul. Królowej Jadwigi - ukończono w 2002r. i przekazano hipotecznie.


- siedem domów jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną przy ul. Nad Zalewem - Ukończono i przekazano hipotecznie w 2003 r. , 2004 r. i 2005 r.

- budynek wielorodzinny z garażami z infrastrukturą techniczną ( razem 20 mieszkań + 1 lokal użytkowy ) przy ul. Grabowej 21 - ukończono w 2004r.

- budynek wielorodzinny z garażami w części podziemnej z infrastrukturą techniczną ( razem 11 mieszkań ) przy ul. Nitscha 1 w Krakowie – ukończono w terminie w 2004 r.
 

 

Pawilon usługowy z garażami podziemnymi przy ul. Grabowej 19 w Krakowie


Teren inwestycji jest własnością spółdzielni. Działka jest położona przy ul. Grabowej w Krakowie.

Budynek składa się z części nadziemnej - lokal użytkowy o powierzchni 193 m2 z możliwością podziału na dwa lokale o pow. 89 i 104 m2 z odrębnymi węzłami sanitarnymi i dostawą mediów.  W części podziemnej - zlokalizowane garaże (miejsca postojowe) - garaż podziemny zabezpieczony.

Spółdzielnie przeznaczyła część nadziemną - lokal użytkowy pod wynajem, miejsca postojowe do zbycia.

Zakończono inwestycję w III 2005 r.


 

Historia Aktualności Kontakt
Strona główna
Umowa o budowę
mieszkania - członkowie
Spółdzielni:

(umowa1.doc)

Umowa o budowę
mieszkania - inni:

(chwilowo niedostępna)

Załącznik do umowy
- zakres robót:

(chwilowo niedostępny)