Zadanie Inwestycyjne Infrastruktura Osiedli wykonano w latach 2006/07/08

     Od lat osiemdziesiątych czyli , od oddania pierwszych domów na naszych osiedlach ( zwłaszcza Sarnim Uroczysku ) zrobiono niewiele , tak aby stało się ono bezpieczniejsze i ładniejsze i zostało dokończone. Z korzyścią dla przeważającej ilości członków. Dlatego też obecnie , po wypracowaniu wolnych środków uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu , po przygotowaniu odpowiedniego programu inwestycyjnego , podjęto decyzję o konieczności zainwestowania części wolnych funduszy w infrastrukturę wszystkich osiedli. Dotyczy to przede wszystkim naszego bezpieczeństwa i wygody mieszkania oraz dokończenia zadań.

Jest to obecnie priorytet planu gospodarczego roku 2006/2007.

  • przygotowano program rzeczowy i finansowy inwestycji – infrastruktury osiedli Kr. Jadwigi 310-328A , Estreicherów 17-19 , Grabowa 21 , Kr. Jadwigi 277A-C , Raciborskiego 9-13 – wraz z kosztami – obecnie są fundusze na zrealizowanie zamierzenia – dotyczy dróg wewnętrznych , ogrodzeń kompleksowych z bramami , restauracji budynków - wdrożono procedury inwestycyjne.

  • koszty wykonania zamierzenia nie obciążają członków spółdzielni.

  • Gmina Kraków wykonała na swój koszt ekran od strony przystanku autobusowego wg. uzgodnień z spółdzielnią.

  • wykonano projekt techniczny infrastruktury osiedli w zakresie dróg wewn. , podjazdów , murów oporowych , bram , domofonów 310-328A ,17-19 ,21 ( projektant po przetargu ), otrzymano niezbędne pozwolenia .

  • wykonano w etapie – enklawa 310-318 w zakresie dróg wewnętrznych , podjazdów, murów oporowych , bram , domofonów ( wykonawcy wybrani w przetargach kilkakrotnych – protokoły zatwierdzane uchwałami Rady Nadzorczej )

  • wykonano w etapie – enklawa 21 – plac przy ul. Grabowej

  • wykonano w latach 2007 i 2008 - enklawa Kr. Jadwigi 320-324, 326-328A ( drogi wewn. , bramy, domofony mury oporowe ) , Estreicherów 17-19( podjazdy , mury oporowe ) - uzgodniono całość robót z mieszkańcami w formie ankiet akceptowanych przez mieszkańców , Grabowa 21 ( bramy ) – uzgodnione z mieszkańcami , Kr. Jadwigi 277A-C ( mury oporowe ) – w uzgodnieniu z mieszkańcami , Nitscha 1 ( podjazd ) – w uzgodnieniu z mieszkańcami , Raciborskiego 9-13 ( podjazdy ) – roboty po przetargach sukcesywnie wykonywane od marca 2007 r. ( etap. 320-328A,Grabowa 21 , 277A-C, 17-19 Estreicherów , Nitscha 1 ) i sukcesywnie kontynuowane ( Raciborskiego 9-13) .


     

 

 

- zobacz inne realizacje !!!

Historia Aktualności Kontakt
Strona główna
Umowa o budowę
mieszkania - członkowie
Spółdzielni:

(pobierz umowę)

Umowa o budowę
mieszkania - inni:

(chwilowo niedostępna)

Załącznik do umowy
- zakres robót:

(chwilowo niedostępny)