ZAWIADOMIENIE INFORMACJA DLA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ w Krakowie.

Z uwagi na stan wyższej konieczności związany z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Decyzjami Prezesa Rady Ministrów, Zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Zarządzeniem Rektora AGH Nr 13/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Członków Spółdzielni Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z USM art. 8 ust. 2 postanawia co następuje:

  1. Odwołuje termin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 16.03.2020 r. godz. 17 ta.
  2. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia zostanie podany Członkom Spółdzielni wraz z programem w terminie późniejszym zgodnie z zapisami USM art. 8 ust. 6.
  3. Niniejsze zawiadomienie zostanie przekazane Członkom Spółdzielni wszelkimi możliwymi środkami z zastosowaniem środków teleinformatycznych.

PRZEJDŹ DO STRONY »